HJELP MEG MED Å SAMLE INN PENGER

Jeg takker på forhånd alle små og store bidragsytere.

SHANTY

ET NYTT KRISESENTER FOR BARN OG UNGE​

«Kan jeg bo litt hos deg hvis det skjer noe hjemme?»

Først da forsto jeg alvorsgraden i familiesituasjonen hjemme hos barnet. Jeg ble handlingslammet. I mange år. Men spørsmålet fra barnet har tæret meg i alle år.

I dag samler jeg inn penger, også i anledning min 40 år dag, for bedre sent enn aldri. Prosjektet har jeg kalt Shanty (som betyr skjul/skydd eller fred).

«Shanty» blir et nytt tilbud i Oslo for sårbare barn og unge med problematiske familieforhold.

SHANTY – et søsterprosjekt av Kafésynk

Dette prosjektet blir et aktivitetshus og et døgnåpent tilholdssted med et kompetent team som tar imot barn og unge. Shanty vil fungere som et trygt «ekstra hjem» med hovedfokus på forebyggende arbeid for fysisk, emosjonelle og psykologiske overgrep mot barn og unge.

I samarbeid med Kafésynk, scenen for latinamerikansk musikk, vil barna få egne små konserter, musikk,- og danseworkshop. Barna lærer å uttrykke sin egen stemme gjennom kreativ kunst, basert på barnets interesse, indre talent og følelser. Barna kan delta i ukentlige aktiviteter med lokale artister eller prosjektbaserte prosjekter med tilreisende artister.

Visjonen er å styrke barnets og ungdommens kommunikasjonsevne, for bedre å kunne unngå tragiske situasjoner i fremtiden både i hjemmet og i samfunnet.

MUSIKK, DANS OG KUNST HVER DAG

FORTVILET MEN HANDLINGSLAMMET​

Hvordan kan vi hjelpe et barn med fysisk eller psykisk vold og overgrep i hjemmet?

Og hvordan kan vi hjelpe barn som ikke har synlige spor av overgrep?

Det er også mange barn og unge som vokser opp med psykisk syke foreldre. Disse barna er vanskelige å “oppdage” og vokser opp i dagens samfunn som “usynlige barn”.

Kirkens Nødhjelp og Barneombudet varsler bekymring for barn og unge som bor i hjem med  foreldre som drikker, slår, voldtar eller ignorerer normal barneomsorg. En studie viser til at bare én av tre barn som ringer inn via SOS telefon – faktisk får hjelp.

Isolasjon i Korona epidemien kan ha forsterket allerede kritiske familieforhold.

Jeg har utviklet et prosjekt, basert på observasjoner og erfaringer, som kan være et høyst aktuelt tiltak for dagens situasjon.

Nå har du mulighet for å hjelpe.

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET –
MÅLET ER KR 250.000​

Jeg samler nå inn penger til grunnkapital. Dette vil hovedsakelig  gå til husleie for ett år.

Et prosjekt som har grunnkapital vil også lettere å få innvilget de store pengesummene som er nødvendig for opprettholdelse av prosjektet fra private eller offentlige kilder.

Vil du være med på prosjektet?

Skriv til meg på karoline.nordby80@gmail.com

STEG FOR STEG​

  1. Samle inn penger til husleie og husleiegaranti.
  2. Minimum oppussing for å ta i bruk lokalet
  3. Kjøp av nødvendig utstyr som høyttalere, leie av instrumenter, tegne og skrivesaker. (Aktivitetene på huset kan settes igang.)
  4. Budsjett nok til enkel mat servering.
  5. Ansette husmor og husfar.

Jeg takker på forhånd alle små og store bidragsytere.